Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Lê Ngọc

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Khu trú du lịch trong 3 lĩnh vực không phát huy được hết thế mạnh của thành phố Buôn Ma ThuộtTỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Cho ý kiến thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết lần này thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của thành phố sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đây cũng là bước vận dụng, nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

7940-1666793472.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: Trần Huấn

Theo Bộ trưởng, đây là đầu tiên chúng ta có một Nghị quyết ban hành cho một đơn vị hành chính cấp huyện. Mỗi một lần ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho các địa phương, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tạo khung thiết chế ra sao để tạo động lực phát triển, tránh tình trạng địa phương nào cũng xin cơ chế đặc thù thì không biết cả nước sẽ có bao nhiêu địa phương có cơ chế đặc thù.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Bộ trưởng cũng đánh giá Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk là một bước cụ thể hoá, đưa Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vào cuộc sống.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Dự thảo Nghị quyết có những nét tương đồng như các Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố trước đó, trong đó có đề ra các giải pháp về tài chính, con người.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Như với nhóm giải pháp về tài chính, sẽ phải tính toán để làm thế nào thu hút đầu tư, làm thế nào để được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; các chính sách ưu đãi, thu hút nhà đầu tư; điều chỉnh bố trí không gian qui hoạch và cuối cùng là con người, với những chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt…để thu hút nhân tài.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong 5 chính sách đặc thù đề xuất cho thành phố Buôn Ma Thuột, lĩnh vực Du lịch cần được chú trọng bởi đây là ngành công nghiệp không khói, có đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị quyết lần này lại chỉ đề cập tới việc ưu tiên phát triển dự án đầu tư liên quan đến 3 loại hình du lịch là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hoá. Trong khi lĩnh vực du lịch rất đa dạng, có nhiều loại hình có thể phát triển như du lịch mice, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch gắn với thể thao, có thể phát huy thế mạnh của địa phương.

"Việc chỉ khu trú du lịch trong 3 lĩnh vực nêu trên sẽ không đảm bảo phát triển hài hoà, không phát huy được hết thế mạnh của thành phố Buôn Ma Thuột. Vì thế trong dự thảo Luật cần được sửa đổi và chỉ nên ghi là "ưu tiên phát triển lĩnh vực du lịch", Bộ trưởng Hùng đề nghị.

Quy hoạch phải phát huy được những nét văn hóa độc đáo

Liên quan đến nhóm chính sách đặc thù đề xuất cho thành phố Buôn Ma Thuột về quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý, việc quy hoạch đô thị phải gắn với quy hoạch sử dụng đất và phải chú ý đến các điều kiện về tự nhiên, văn hóa được xem là đặc trưng của Tây Nguyên như việc quy hoạch rừng trong phố và phố trong rừng.

7941-1666793472.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

"Nói đến Tây Nguyên là nói đến rừng, nói đến nhà rông, sử thi… Vì thế, việc quy hoạch phải làm sao để phát huy được những nét văn hóa độc đáo, bảo vệ được các di tích, danh lam, thắng cảnh. Nếu không cẩn thận thì các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ không còn mà thay vào đó là các khu công nghiệp dựa trên tiêu chí phát triển nhanh. Chúng ta muốn phát triển bền vững thì phải gắn với văn hoá, coi văn hóa là nguồn lực cho sự phát triển bền vững", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu ý kiến.

Tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến cũng đồng tình về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.

Bởi, đây là Nghị quyết nhằm thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về "xây dựng văn bản pháp luật cho phép thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù", góp phần phát triển Thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Được biết, Nghị quyết đề ra 5 nhóm chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; ưu đãi đầu tư; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

Thế Công

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam