Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

a-1667026310.jpg
 

Chi tiết bản cập nhật LMHT 12.21:
Tướng mới K'Sante
Cân bằng Tướng

Azir
Q/Cát Càn Quét
- Năng lượng: 60-100 => 55-95
- Tỷ lệ SMPT mỗi đòn đánh: 40% => 45%
Blitzcrank
- Máu cơ bản: 653 => 635 
- Giáp: 32 => 28-WAS: 40-92% > 30-82%
Bel'Veth
E/Uy Quyền Nữ Chúa
- Hồi chiêu: 20-16 giây  => 24-18 giây
R/Chân Diện Hư Vô
- Máu của lũ cá hư không: 40-70% => 40-60% máu
Corki
Máu mỗi cấp: 101 => 105
SMCK mỗi cấp: 2.5 => 2.8
Malzahar
E/ Ám Ảnh Kinh Hoàng
- E có khả năng kết liễu lính (theo cấp từ 1-11)
- Sát thương kết liễu lính: 25-55 sát thương => 15-45 sát thương
Miss Fortune
E/Mưa Đạn
- Tỷ lệ làm chậm: 50% (+4% mỗi 100 SMPT) => 40% (+6% mỗi 100 SMPT) 
- Tỷ lệ SMPT: 100% => 120% 
R/Bão Đạn
- Tỷ lệ SMCK: 20% => 25%
Xin Zhao
Nội tại/Quyết Đoán
- Tỷ lệ sát thương: 15%-45% SMCK cộng thêm => 15%-60% SMCK cộng thêm
- Hồi máu theo tỷ lệ SMPT: 55% => 65% 
E/Can Trường
- Hồi chiêu:: 12 giây => 11 giây
Trang phục mới
Zed Bóng Ma Hỏa Ảnh

Bản cập nhật LMHT 12.21 dự kiến ra mắt vào ngày 2/11/2022 ở server quốc tế trước khi cập bến máy chủ Việt Nam muộn 1 đến 2 ngày.

P.V

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam