Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Trần Thúy Mai

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt không phải là vấn đề mới đặt ra. Những năm qua, một số địa phương đã xây dựng mô hình, tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình xử lý rác. Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 8/7/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

thung-rac-1667527422.png
Trao tặng thùng rác để phân loại

UBND giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì xây dựng phương án thu gom rác thải để triển khai phân loại rác tại nguồn ở các khu dân cư số: 5, 6, 7, 8 thuộc khu vực trung tâm huyện Côn Đảo. Trong đó, ưu tiên sử dụng hệ thống phương tiện, nhân lực và trang thiết bị hiện hữu do Ban quản lý Công trình công cộng vận hành và điều chỉnh lại lịch thu gom rác.

Huyện đoàn Côn Đảo đã kết hợp hoạt động “Đổi rác lấy quà tặng” trước khu vực tổ chức Lễ, thống báo rộng rãi để Nhân dân biết và tham gia hưởng ứng hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà”.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; giúp các tổ chức, cá nhân từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn; tăng cường hiệu quả các giải pháp nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa và quản lý rác thải nhựa; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải thu gom đúng quy định...

Minh Anh

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam