Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Trần Thúy Mai

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã vận động hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, sông, kênh rạch; thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải; triển khai các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

hau-giaqng-1666924395.jpg
Các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm triển khai các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường

Thực hiện theo Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, từ cuối tháng 9/2022 đến nay, thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã vận động hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ra quân trồng 1.200 cây bông trang tại một số tuyến đường với chiều dài khoảng 2km; đồng thời, ra mắt mô hình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn ở ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành; xây 84 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và bố trí 720 thùng lưu chứa rác tại các điểm công cộng ở 6/6 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, thành phố Vị Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người dân ra quân thực hiện các công trình, phần việc góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khuyến khích doanh nghiệp, người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Tại thị xã Long Mỹ, những ngày vừa qua, ngoài việc tổ chức các hoạt động trồng cây, làm vệ sinh môi trường, nạo vét khơi thông kênh rạch, hệ thống thoát nước, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương còn tập trung hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn; xây dựng mô hình sáng, xanh, an toàn tại các xã, phường.

Hằng năm, song song với việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng các sự kiện như: Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn…, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cùng với các huyện, thị xã, thành phố hiện đang tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần vào sự thành công của chương trình, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

hg-2-1666924526.jpg
Tặng túi đựng, sọt rác cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở ấp Xẻo Cao A - xã Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, sau thời gian triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức về bảo vệ môi trường của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân ngày càng được nâng lên; các hoạt động ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, sông, kênh rạch diễn ra thường xuyên ở khu vực đô thị và nông thôn; công tác phân loại rác thải tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật,... trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Đề án Hậu Giang xanh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm lượng rác sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển, xử lý, nhất là tại các điểm hiện đang triển khai mô hình về bảo vệ môi trường. Cùng với đó, vận động các hộ dân chăn nuôi thủy sản thực hiện xử lý chất thải đúng theo quy định; đẩy mạnh việc thu gom, chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho đơn vị chức năng xử lý; xây dựng thêm các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật,... để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Đề án Hậu Giang xanh đã đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tập trung lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự án đầu tư khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải có biện pháp bảo vệ môi trường; mở rộng phạm vi, khối lượng, tần suất thu gom, vận chuyển rác thải đáp ứng được yêu cầu thực tế phát sinh để đảm bảo lượng chất thải rắn sinh hoạt do tổ vệ sinh môi trường thu gom, chuyển ra tại các điểm tập kết không bị tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Minh Anh

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam