Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Trần Thúy Mai

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

z3853442205316-96cb2a03187adfe8bff0dde46f20dd9d-1667537429.jpg
Gần 100 học viên tham gia Lớp huấn luyện Công tác quản lý, sử dụng vũ khí thể thao năm 2022

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 4 đến 7/11, với sự tham gia của gần 100 học viên đến từ các đơn vị, tỉnh, thành phố, ngành có bộ môn Bắn súng trên cả nước. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về công tác huấn luyện Công tác quản lý, sử dụng  vũ  khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… cũng như các văn bản, qui phạm pháp luật được các đồng chí cán bộ C06 chia sẻ, truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Ban Tổ chức sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Luật số14/2017/QH 14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 về Quản lý, sử dụng  vũ  khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản qui định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

Mai Anh

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam