Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

ef878db1-494c-4ff3-81be-9158a845aa78-1667630837.jpeg

Cụ thể, các vị trí Phó chủ tịch VFF với cơ cấu có 2 ứng viên tranh cử thì đến thời diểm hiện tại, ông Dương Nghiệp Khôi đã xin rút lui. Không ứng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn nên chỉ còn lại ông Trần Anh Tú. Vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 2 ứng viên là các ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch đương nhiệm và là chủ tịch Tập đoàn thể thao Động Lực cùng ông Nguyễn Trung Kiên. Tương tự, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại có 2 ứng viên là ông Cao Văn Chóng - Phó chủ tịch đương nhiệm khóa 8 và ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch câu lạc bộ Phù Đổng. Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Các ứng viên vào Ban chấp hành khoá IX trước đây có 35 người ra ứng cử để bầu ra 13 gương mặt tham gia Ban chấp hành khoá mới giờ chỉ còn lại 24 người sau khi ông Phạm Ngọc Viễn, Vũ Tiến Thành, Lê Hoài Anh, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Mạnh Hùng, Phạm Thanh Hùng, Võ Minh Trí, Nguyễn Quốc Hội, Dương Văn Hiền bà Nguyễn Thị Hoàng Phương xin rút.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam  khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ được tố chức vào ngày 6/11 tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), trước đó một ngày sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội, Quy định tổ chức Đại hội và bầu cử…Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ bầu ra Ban chấp hành gồm 17 uỷ viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên; và Ban Kiểm tra gồm 1 Trưởng ban và 2 Ủy viên.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Thuỳ Trang

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam